+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 574
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកក់១
ស្ទូឌីយ៉ូ
$500 per week
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ថ្ងៃ មុនRentex Property Services
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកក់១
អាផាតមិន
$950 per week
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ថ្ងៃ មុនGlobal Property Services