កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្ទូឌីយ៉ូ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 14 ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ Rent in Siem Reap

Fully Furnished Studio Apartment in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$350
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $350. ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully Furnished Studio Apartment in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Srey Touch Leav
061400800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$450
1 1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$350
1 1 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$400
1 1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio for Rent in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$310
1 1
siem reap, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio for Rent in Siem Reap

siem reap, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+(855) 078 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio for Rent in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$420
1 1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio apartment for rent

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$150
1 1 1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio apartment for rent

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Monita Tann
086862522

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio for Rent in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$200
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

fully-furnished 1 bedroom Studio for rent-Wat Damnak

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$250
1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - fully-furnished 1 bedroom Studio for rent-Wat Damnak

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Well-priced 1 bedroom studio for rent-Salakamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$180
1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Well-priced 1 bedroom studio for rent-Salakamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។