+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 8610
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡាភ្លោះ A សម្រាប់លក់ក្នុង ( បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ (C-6125) គម្រោងរ៉ូសវីល)
វីឡាភ្លោះ
$ 310,000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 នាទី មុនCentury 21 Imperial Realty
វីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់នៅបុរីរតនៈ (C-6130)
វីឡា
$ 47,000
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 នាទី មុនCentury 21 Imperial Realty