+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 8610
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីលក់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងលក់ប្រញ៉ាប់លុយ
ដី
$750,000
វាលស្បូវ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 13 ម៉ោង មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
ផ្ទះ លក់បន្ទាន់
ផ្ទះ
$580,000
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 13 ម៉ោង មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward