+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 219
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ចោមចៅ
ឃ្លាំង
$2,500
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងកក់១
ឃ្លាំង
$4,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)