រកឃើញលទ្ធផល 16
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះសំណាក់សម្រាប់លក់បន្ទាន់!
អាគារ
$230,000
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ខែ មុន
awardaward
ជជែក
ផ្ទះជួល30បន្ទប់សម្រាប់លក់នៅកំបូល
អាគារ
$300,000
កំបូល, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ថ្ងៃ មុន
ជជែក
អាគារ សម្រាប់ លក់ នៅ ចោមចៅ១
អាគារ
$4,900,000
ចោមចៅ១, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ម៉ោង មុន
awardaward
ជជែក