កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 9 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in Toul Kork, Phnom Penh

Building for Rent

សណ្ឋាគារ  
$6,500
40 41
ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

សណ្ឋាគារ  
$6,000
40 45
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $1,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

សណ្ឋាគារ  
$6,000
40 45
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $1,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Villa For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$8,000
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Villa For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Building For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$5,000
7 10 241m2
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Building For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$700
1 1 46m2
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building ( Apartment ) for Rent | 18 Unit | Mittapheap

សណ្ឋាគារ  
$12,000
18 18 5 288m2 288
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building ( Apartment ) for Rent | 18 Unit | Mittapheap

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

រស់ សុជាតិ
+85517500732

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

57 Rooms hotel guesthouse for rent @ Toul Kork area

សណ្ឋាគារ  
$13,000
57 60 10
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 57 Rooms hotel guesthouse for rent @ Toul Kork area

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for sale & rent in Boeng Kak 1

សណ្ឋាគារ  
$15,000 $3,500/m2
1111m2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Hotel for sale & rent in Boeng Kak 1 សម្រាប់ នៅ Toul Kork, Phnom ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for sale & rent in Boeng Kak 1

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។