កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom Condo For Sale Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 34 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

2 Bedroom Townhouse For Sale - Toul Tum Poung, Phnom Penh

វីឡា  
$230,000
2 2 162m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $230,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Sale - Toul Tum Poung, Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$320,000
2 2 88m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

អាផាតមេន  
$800
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This well designed apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedrooms Luxury Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $1,000

អាផាតមេន  
$1,000
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedrooms Luxury Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $1,000

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $950

អាផាតមេន  
$950
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $950

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

អាផាតមេន  
$800
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom New Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $750

អាផាតមេន  
$750
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom New Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $750

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $700

អាផាតមេន  
$700
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $700

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $1,050

អាផាតមេន  
$1,050
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $1,050

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $500

អាផាតមេន  
$500
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This  apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, bu...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $500

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី