+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 52
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សំរាប់លក់
អាផាតមិន
$3,300,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
អាផាតមិន សំរាប់លក់
អាផាតមិន
$2,000,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward