ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងខណ្ឌទួលគោក គឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ជនបរទេស និងប្រជាជនខ្មែរ។ ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងខណ្ឌទួលគោកគឺជាជម្រើសល្អ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានផ្ទះរស់នៅមានបរិយាកាសស្ងាប់ស្ងាត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ ឬ សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងខណ្ឌនេះមានជម្រើសផ្ទះវីឡាច្រើនសម្បូរបែប ចាប់ពីផ្ទះវីឡាបែបអឺរ៉ុបមានសួនច្បារស្រស់ស្អាតរហូតដល់ផ្ទះវីឡាបែបគ្រួសារមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អស្ថិតនៅតាមជាយខណ្ឌទួលគោក។ ការជួលផ្ទះវីឡាក្នុងខណ្ឌទួលគោក គឺជាជម្រើសល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកដែលស្វែងរកទីកន្លែងប្លែកនៅក្រៅតំបន់ដ៏មមាញឹកនៃរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមចូលទៅកាន់គេហរទំព័រ Realestate.com.kh ដើម្បីស្វែងរកផ្ទះវីឡាទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក និងស្វែងរកតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ ផ្អែកតាមតម្រូវការចង់បានរបស់លោកអ្នក យើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលល្អៗក្នុងខណ្ឌទួលគោកជូនលោកអ្នក។ សូមធ្វើការស្វែងរកតាមឧបករណ៍ទទួលព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងខណ្ឌទួលគោកដែលមាននៅលើទីផ្សារ។ ជាមួយគេហរទំព័រ Realestate.com.kh លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកបានយ៉ាងប្រសើរនូវព័ត៌មានអំពីផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងខណ្ឌទួលគោក ស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក! សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានល្អមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រ Realestate.com.kh ហើយនៅក្នុងព័ត៌មាននោះមានបង្ហាញ ទីតាំង និង ការណែនាំសំរាប់វិនិយោគិន របស់យើង៖ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅ កម្ពុជា ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ ។ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីការ វិនិយោគនៅកម្ពុជា សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា និង បទពិសោធជនបរទេសនៅកម្ពុជា

វីឡា ជួល in Toul Kork

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 490 វីឡា in Toul Kork

Call Agent - Villa for rent with Luxurious wood

Contact Agent - Villa for rent with Luxurious wood

Boeng Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Call Agent - 6 Bedrooms Villa For Rent at Borey Sunway Toul Kork

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Nickie Samrith
+855 88 61 61 613

Contact Agent - 6 Bedrooms Villa For Rent at Borey Sunway Toul Kork

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Call Agent - VILLA FOR SALE / RENT

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Mr. Tep Chankavy
+855-77 909 216

Contact Agent - VILLA FOR SALE / RENT

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Call Agent - Big Garden, Western Style Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Big Garden, Western Style Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - Nice Furnished & Swimming Pool Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Nice Furnished & Swimming Pool Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - Big Garden, Western Style Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Big Garden, Western Style Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - Nice Furnished & Swimming Pool Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Nice Furnished & Swimming Pool Villa for Rent

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - 3 Bedrooms Villa for rent in Toul Kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Borey Som
+855 16 289 389

Contact Agent - 3 Bedrooms Villa for rent in Toul Kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - 5Bedrooms Villa For Rent with 2000$ In Toul kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Borey Som
+855 16 289 389

Contact Agent - 5Bedrooms Villa For Rent with 2000$ In Toul kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Call Agent - 1000$ Villa For Rent In Toul Kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Borey Som
+855 16 289 389

Contact Agent - 1000$ Villa For Rent In Toul Kork

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Multi property enquiry