រកឃើញលទ្ធផល 2010
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ សែនសុខ
អាផាតមិន
$382,470
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 10 ម៉ោង មុន
awardaward
ជជែក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ ជ្រោយចង្វារ
អាផាតមិន
$312,800
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 10 ម៉ោង មុន
awardaward
ជជែក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ ចំការមន
អាផាតមិន
$128,674
ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 10 ម៉ោង មុន
awardaward
ជជែក