រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Phnom Penh

Call Agent - ដីលក់បន្ទាន់នៅជិតទំនប់កប់ស្រូវទាល់មុខផ្សារបឹងបៃតង

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - ដីលក់បន្ទាន់នៅជិតទំនប់កប់ស្រូវទាល់មុខផ្សារបឹងបៃតង

Call Agent - Land for rent 900 USD

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Pech hai Ang
+855 89 7000 77

Contact Agent - Land for rent 900 USD

Call Agent - Prime Development Land Opportunity along Mong Rithy Road for Lease

Contact Agent - Prime Development Land Opportunity along Mong Rithy Road for Lease

Call Agent - Land For Rent in Steung mean chey

Stueng Mean chey, Meanchey, Phnom Penh

Khmer Amrit Agent
+855 15 737 011

Contact Agent - Land For Rent in Steung mean chey

Call Agent - Land For Rent at Khmuonh, Sen Sok

Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh

Khmer Amrit Agent
+855 15 737 011

Contact Agent - Land For Rent at Khmuonh, Sen Sok

Call Agent - Land For Rent in Krang Thnong area

Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh

Khmer Amrit Agent
+855 15 737 011

Contact Agent - Land For Rent in Krang Thnong area

Call Agent - ដីសម្រាប់ជួលនៅទួលគោក

Contact Agent - ដីសម្រាប់ជួលនៅទួលគោក

Call Agent - Land for rent

Contact Agent - Land for rent

Call Agent - 750 Square meters land with small office for rent in Phnom Penh Thmei area

Contact Agent - 750 Square meters land with small office for rent in Phnom Penh Thmei area

Call Agent - COMMERCIAL LAND AND A SHOP FOR RENT IN TOUL SVAY PREY AREA

Contact Agent - COMMERCIAL LAND AND A SHOP FOR RENT IN TOUL SVAY PREY AREA

Multi property enquiry