+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 132
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចាក់អង្រែលើ
អាផាតមិន
$400 per week
Urban Village Phase 1
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនKnight Frank
awardaward
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចាក់អង្រែក្រោម
អាផាតមិន
$24,750 per week
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនIPS Cambodia