+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 132
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចាក់អង្រែក្រោម
អាផាតមិន
$1,200 per week
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនRentex Property Services
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ស្ទឹងមានជ័យ១
អាផាតមិន
$900 per week
ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនKAT Appraisal