+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 14466
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ទន្លេបាសាក់
អាផាតមិន
$900 ក្នុងមួយខែ
Properties Dabest, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 18 ម៉ោង មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
ឃ្លាំងសំរាប់ជួល
ផ្ទះ
$1,500 ក្នុងមួយខែ
Phnom Penh Thmei, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty