+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 14466
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកេងកង២
អាផាតមិន
$550 ក្នុងមួយខែ
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនRentex Property Services
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចំការមន
អាផាតមិន
$1,400 ក្នុងមួយខែ
ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនKAT Appraisal
None
Loading...