+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 14398
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកេងកង១
អាផាតមិន
$1,800 ក្នុងមួយខែ
DABEST PROPERTIES , បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ថ្ងៃ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ទន្លេបាសាក់
អាផាតមិន
$750 ក្នុងមួយខែ
DaBest Properties, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ថ្ងៃ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd