+855 92 92 1000
ជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

4 បន្ទប់គេង, 3 បន្ទប់ទឹក ដី សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅក្នុង ជ័យជំនះ

ជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

តម្លៃលក់$550,000
ជួលក្នុងមួយខែ$580,000
4បន្ទប់គេង
3បន្ទប់ទឹក
162ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
162ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)
កើតមុខបែទៅទិស
2ជាន់

160 sqm development opportunity Riverside $3395/sqm

Located in a sought-after area in a quiet cul de sac behind the Royal Palace, this large land parcel (8 x 20m) with an old villa is ripe for development.

The existing villa has 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 kitchens, 3 living areas and large balcony that could be tastefully restored, the old wood recycled.

Alternatively, the building completely removed to make way for an eight-storey building.

Being strategically placed on a corner, the property is easily accessible on three sides meaning the possibilities are endless for a creative investor.

Original ID: DP4.R26

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:Land/Developmentក្រុមហ៊ុន:Freer PropertiesID អចលនទ្រព្យ:70922
ID ដើម:DP4.R26បានដាក់បញ្ចូល: 1 ឆ្នាំ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:1 ខែ មុន

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Freer PropertiesFreer PropertiesThe Ultimate Guide To Phnom PenhThe Ultimate Guide To Phnom Penh ទម្រង់ទីតាំង: ភ្នំពេញ ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីទីក្រុងភ្នំពេញជាកញ្ចក់បំភ្លឺទីក្រុង ជាចំនុចគន្លឹះ និងជាទស្សនវិស័យនិងនិន្នាការអចលនទ្រព្យថ្មីបំផុត នាំមកជូនលោកអ្...

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

30%
%
ឆ្នាំ
$6,194/ខែ
តម្លៃអចលនទ្រព្យ
$550,000
ការប្រាក់
$135,321
សរុប
$685,321

ដីស្រដៀងគ្នា នៅDaun Penh