+855 92 92 1000
កាកាប២, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
កាកាប២, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញកាកាប២, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញកាកាប២, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ដីសម្រាប់លក់ & ជួល ក្នុង កាកាប២

កាកាប២, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

$ 920 / sqm
$920

ដីសំរាប់លក់រឺជួលនៅមុខព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុង (C-6022)

ដីសំរាប់លក់រឺជួលនៅមុខព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុង (C-6022)

-តម្លៃលក់: $920/sqm

-ទំហំសរុប: 4,866sqm

- ប្លង់រឹង

-តម្លៃជួល: $4,000/ខែ (ចចារ)

-កុងត្រាចចារ

-ទីតាំងល្អអាចធ្វេីជាឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់រឺបេីកជាអាជីវកម្មបាន ស្ថិតនៅតំបន់ទីប្រជុំជនមានភោជនីយដ្ឋាន សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ...

.....

Land for sale/rent in front of Phnom Penh airport.

-Sale price: $920/sqm

-Total size: 4,866sqm

-Hard title

-Rent price: $4,000/month

-Contract: negotiate

Loading...
Loading...