+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 4154
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
Villa For Sale
វីឡា
$ 330,000
Phnom Penh Thmei, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty
Villa For Sale
វីឡា
$ 320,000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty