+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 4154
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$ 290,000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty
វីឡា Prince សំរាប់លក់នៅក្នុងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ
វីឡា
$ 1,450,000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty
Villa For Sale
Loading...