រកឃើញលទ្ធផល 3010
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡាភ្លោះ សម្រាប់ លក់ នៅ ឫស្សីកែវ
វីឡាភ្លោះ
$250,000
ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុន
ជជែក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ ជ្រោយចង្វារ
ផ្ទះ
$189,000
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុន
ជជែក
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ទន្លេបាសាក់
ជួលត្រឡប់បាន: 6.0% មួយឆ្នាំសម្រាប់ 10 ឆ្នាំ
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$238,000
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុន
ជជែក