+855 92 92 1000

ដីសម្រាប់ជួល ក្នុង បឹងកក់១

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

ជួលក្នុងមួយខែ$12,000
3000ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
2400ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

Land for Rent in Toul Kork

Located in Boengkak 1

Size: 3000sqm

Price: 12,000$

Corner road

Has 3 roads to access

L shape land

Commercial zone

This is a huge land for rent, locating in Boengkak 1, Touk Kork. The land is near the main road, which means you can easily access to differen places such as: markets, banks, shops, schools and hospitals. Since, the area is very quiet to live in constructing a brand new villa to live in will benefit for weekend relaxings. Otherwise, constructing a factory to blend in with the neighbourhood can also help influence the business to succeed. Lastly, the area and land is safe to live or work in.

Original ID:LPS-Phnom-Penh-1614

Unfurnished,Water Utility,Close Market,close Bank,Close Hospital,Close to Schools,Close to Shops,Views,Safe,

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:Land/DevelopmentID អចលនទ្រព្យ:83172ID ដើម:LPS-Phnom-Penh-1614
បានដាក់បញ្ចូល: 1 ឆ្នាំ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:1 ខែ មុន

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Lucky Property Services (LPS)Lucky Property Services (LPS)Lucky Property Services (LPS) ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឯកទេសមួយដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីជាមសំណាង។ LPS គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការជួល, ការលក...ស្វែងយល់អំំពីតំបន់ទួលគោក៖ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៃទីក្រុងភ្នំពេញស្វែងយល់អំំពីតំបន់ទួលគោក៖ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៃទីក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌទួលគោកកំពុងប្រែក្លាយយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងភ្នំពេញ។ តំបន់នេះតែងតែត្រូវបានគេហៅថាជាតំបន់ “ជាយក្រុង” ដែលជាតំបន់លំនៅដ្ឋាន លក្ខណៈគ្រួសារ ក៏ដូចជាការប្រកបអាជ...

ដីស្រដៀងគ្នា នៅToul Kork