+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 132
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចាក់អង្រែក្រោម
អាផាតមិន
$7,160 per week
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ម៉ោង មុនIPS Cambodia
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងទំពុន
អាផាតមិន
$2,198 per week
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនIPS Cambodia