+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3616
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ សាលាកំរើក
អាផាតមិន
$1,000 ក្នុងមួយខែ
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ថ្ងៃ មុនSRPS-Siem Reap Property Services
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ស្វាយដង្គំ
អាផាតមិន
$550 ក្នុងមួយខែ
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ថ្ងៃ មុនSRPS-Siem Reap Property Services