១: អំពីកម្ពុជា

ក្រាហ្វបង្ហាញពីការចូលរួមចំណែករបស់ឧស្សាហកម្មស្នូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
១.៤ ឧស្សាហកម្មសំខាន់

ឧស្សាហកម្មស្នូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល។ ឧស្សាហកម្មចម្បងមានដូចជា៖ រោងចក្រឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងថ្មីៗនេះមានវិស័យសំណង់ និងទេសចរណ៍។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសេដ្ឋកិច្ចកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនៃការធ្វើពិពិធកម្មដ៏សំខាន់ដោយផ្លាស់ប្តូរទៅរកការផលិតដែលមានតម្លៃខ្ពស់ និងផលិតកម្មដែលប្រើប្រាស់ជំនាញកាន់តែច្រើន។

១.៤.១ ការផលិតសម្លៀកបំពាក់

Cambodia’s manufacturing sector is dominated by garment and footwear manufacturing which accounts for 80 percent of annual merchandise exports.32 According to government fgures, the Kingdom exported garments and footwear products worth $5.6 billion in the frst nine months of last year, up seven percent compared to the same period a year earlier. The vast majority of these exports are directed at the North American and European markets.

ការបន្តរីកចម្រើនគឺដោយសារគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយរបស់កម្ពុជា ទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផល និងកម្លាំងពលកម្មដ៏សម្បូរបែប ដែលនៅតែបន្តទាក់ទាញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះ។

លើសពីនេះទៀតមានការផ្តួចផ្តើមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មករកាត់ដេរ ដោយផ្តល់នូវជំនាញឯកទេសបន្ថែមទៀត ដែលជាកត្តាសំខាន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ប្រាក់ចំណូល និងប្រសិទ្ធិភាពនៃឧស្សាហកម្មទាំងមូល។ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) គឺជាស្ថាប័នមួយដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ កម្មករនិយោជិត និងសិស្សនិស្សិតនៅផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ និងកម្រិតអប់រំឲ្យឆ្ពោះទៅមុខ។

នៅដើមឆ្នាំនេះប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់វិស័យនេះមានតម្លៃ ១៥៣ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ដែលនឹងកើនឡើងដល់ ១៧០ ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំនេះ។ បម្រែបម្រួល នេះនឹងធ្វើឱ្យប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាខ្ពស់ជាងប្រទេសនានាដូចជា៖​ ប្រទេសបង់ក្លាដេស ដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើ ឧស្សាហកម្មផលិតសំលៀកបំពាក់។​

ដោយមិនគិតពីការកែទម្រង់នាពេលថ្មីៗនេះប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតកាត់ដេរនៅតែមានតុល្យភាពសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម និងប្រទេស ទាំងមូល ប៉ុន្តែការព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ឈ្នួល និងឱកាសសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ដែលនេះអាចធ្វើឲ្យលែងមានតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃទីផ្សារ។នេះមានន័យថា ប្រសិនបើតម្លៃនៃការផលិតកើនឡើងខ្ពស់ពេកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការផលិតខ្នាតធំនឹងមើលទៅទីផ្សារថ្មី ដែលជាកន្លែង ដែលតម្លៃពលកម្មទាបជាង។

ជនបទកម្ពុជា ១.៤.២ កសិកម្ម

ទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ វិស័យកសិកម្មដើរតួយ៉ាងសំខាន់។ ប្រជាជនប្រមាណ ៨០ ភាគរយពឹងផ្អែកលើការធ្វើកសិកម្មជាប្រភពចំណូលចម្បង។ អង្ករជាផលិតផលកសិកម្មចម្បង ហើយផលិតកម្មសរុបបានកើនឡើងប្រហែល ៨ ភាគរយរៀងរាល់ឆ្នាំ។ កំណើនលូតលាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចទូទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ទោះបីជាការផ្តោតសំខាន់លើផលិតកម្មកសិកម្មកម្ពុជា នៅតែជា "អង្ករ" ក៏ដោយ ក៏នៅទសវត្សចុងក្រោយនេះ ត្រូវបានមើលឃើញពីនិន្នាការវិជ្ជមាន នៃដំណាំដែលមានអំណោយផលច្រើនដូចជា បន្លែ ដំឡូង និងពោត។ ពិពិធកម្មនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះទៅ នឹងវិបត្ដិដូចជា៖ ផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃអង្ករសកលនៅឆ្នាំ ២០១៦។

ការបង្កើតអាជីវកម្មផ្នែកកសិកម្ម (ការបន្ថែមតម្លៃដល់ផលិតផលឆៅ) បានក្លាយទៅជារឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមកសិករខ្មែរ ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេពេញមួយឆ្នាំ និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុន។

ឧទាហរណ៍មួយនៃការធ្វើពិពិធកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះគឺអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MoU) ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងសមាគមន៍គ្រាប់ស្វាយចន្ទីវៀតណាម ក្នុងខែមករា ឆ្នាំនេះ។ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះមានគោលបំណងពង្រីក ទិន្នផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបច្ចុប្បន្នចំនួន ១០០,០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំដល់ជាង ១ លានតោនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍។

គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយទៀតដែលនឹងជំរុញអនាគតនៃឧស្សាហកម្មកសិកម្មគឺជាគម្រោង បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងអាហារូបត្ថម្ភការតាមរយៈសួន​បន្ថែនៅកម្ពុជា ដែលនឹងផ្តោតលើការកែលម្អសន្ដិសុខស្បៀងបច្ចុប្បន្ន ការអប់រំផ្នែកចំណីអាហារ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករ និងសហគ្រិនខ្នាតតូចនៅតាម ខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្សែសង្វាក់បានឈានដល់ដំណាក់កាលទីពីរ ហើយម្ចាស់គម្រោងប៉ាន់ប្រមាណថា រវាងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ និង ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ គម្រោងនេះនឹងវិនិយោគ ៤,៨ លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុក។​

ថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ហើយគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនបានកំពុងអនុវត្តក៏ដោយ ក៏ឧបសគ្គផ្នែកថវិកា បានរារាំងដល់វិសាលភាពនៃថវិកា ដែលត្រូវការដើម្បីគាំទ្រកំណើនឧស្សាហកម្ម។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យទឹកតម្រូវឱ្យមានការធ្វើទំនើបកម្ម សំខាន់ៗដូចជាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិ-ឧស្សាហកម្ម។ ដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅលើសកលលោក (ជាពិសេសតម្លៃអង្ករ) ការដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុត ហើយការធ្វើដូច្នេះនឹងពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលអនាគត។

ការសាងសង់អាគារកំពុងបន្តនៅកម្ពុជា ១.៤.៣ ការសាងសង់

វិស័យមសំណង់នៅកម្ពុជារួមទាំងតម្រូវការហេដ្ឋាររូបវន្ត និងតម្រូវការសង្គម រួមមាន ការសាងសង់អគារ (ទាំងលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម) ស្ពាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងឯកជន។ បន្ថែមពីលើនេះទៀតរួមមានទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដូចជា៖ ការជួសជុល ការថែទាំ និងការពង្រីក អចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍដីធ្លី និងវិស្វកម្មផ្សេងទៀត។

ការរីកចម្រើននៃវិស័យមសំណង់មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ហើយនេះគឺជាការជំរុញលើការវិនិយោគទាំងពីរដ្ឋាភិបាល និងវិនិយោគិនបរទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

Investment in the Kingdom’s construction sector last year reached $6.8 billion, according to the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC), spread across 3,418 approved projects. This equates to a 22 percent increase year on year. The key projects where investment funds were concentrated were housing, factories, condominiums, hotels and office buildings. Residential construction dominated throughout last year, accounting for 82 percent of approved project, with commercial construction accounting for eight percent.

The construction industry attracts the largest share of assistance from foreign investors, with 90 percent of this foreign direct investment (FDI) coming from Asian investors. The main foreign contributors in the construction sector are China, Japan, Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong.

វិនិយោគិនបរទេសផ្តោតជាពិសេសទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយមានការវិនិយោគធំៗពីរដ្ឋាភិបាលចិន ព្រមទាំងធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ គេរំពឹងទុកថាទុនវិនិយោគពីបរទេសសរុបនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១៣ និង ២០២២ នឹងស្ថិតនៅចន្លោះពី ១៤ ពាន់លាន ទៅ ១៦ ពាន់លានដុល្លារ។

ដោយរំពឹងថា សកម្មភាពសំណង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទំនងជានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រាដូចគ្នា។ រដ្ឋាភិបាល និងវិនិយោគិនបរទេសកំពុងផ្តល់ អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយវិស័យសំណង់ឯកជន។ លើសពីនេះទៀតតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ជាពិសេស ការអភិវឌ្ឍបុរីនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារតែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមទីក្រុង។

ការរួមចំណែកនៃវិស័យទេសចរណ៍ទៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ១.៤.៤ ទេសចរណ៍

វិស័យទេសចរណ៍នៅតែបន្តក្លាយជាសសរស្តម្ភមួយនៃកំណើនប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានជំរុញដោយអ្នកទេសចរដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលត្រូវបានអង្គការ Unescoដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។ ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេហទំព័រ Lonely Planet ចាត់ទុកថាជាកន្លែងទាក់ទាញទេសចរណ៍ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកទេសចរណ៍អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា។

តួលេខភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានមកដល់ប្រទេសនៅចុងឆ្នាំទៅមិញមានចំនួន ៥.៦ លាននាក់។ តួលេខនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនលើសពី ៦ លាននាក់។ ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជា ១ លាននាក់ ដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាសក្តានុពលពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាដែលគោលដៅទេសចរណ៍ងទើបតែចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះ។

ផែនទីនៃគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សៀមរាប និងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែជាទិសដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើននេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាទិសដៅដូចជា ខេត្តព្រះសីហនុ និងកោះជុំវិញកំពត កែប ឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ មណ្ឌលគិរី និងកន្លែងទេសចរណ៍ជាច្រើនទៀតនៅតែកំពុងចាប់ផ្តើមការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ដំណាក់កាលដំបូង។

ខេត្តព្រះសីហនុមានភាពល្បីល្បាញ ដោយសារការអភិវឌ្ឍ និងភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាគោលដៅទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ កម្ពុជា។ ការវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ការស៊ីណូ​ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលពាក់ព័ន្ធ បានហូរចូលក្នុងខេត្តតំ​បន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះ។ មូលហេតុចម្បង មួយនៃភាពរីកចម្រើននេះគឺការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីបង្កើនជើងហោះហើរអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិន។ វៀតណាម ហ្វីលីពីន និងម៉ាឡេស៊ី។

គំនូសតាងបង្ហាញពីរបៀបដែលភ្ញៀវទេសចរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា វិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ច:

Tourism directly accounted for 12.3 percent of Cambodia’s GDP last year. This number is expected to rise by 10.7 percent by the end of this year and largely encompasses economic activity generated by industries such as hotels, travel agents, tourism activities and passenger transportation.

According to the World Travel & Tourism Council’s Economic Outlook 2017, these types of economic activities generated 988,000 jobs in Cambodia in 2016. That fgure rose by 9.1 percent to hit 1,078,500 last year and accounting for 12.7 percent of the Kingdom’s employment. It is likely that tourism will continue to be a catalyst for the Kingdom’s future economic development, particularly in terms of GDP and the employment of locals in the sector. With large infrastructure initiatives already underway (targeting both local and international accessibility) and the government’s long term tourism policy, it is only a matter of time before Cambodia’s full potential as a prime international tourism destination will be fully realised.

ប្រជាសាស្រ្តនៃភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាមកដល់:

ជនបរទេសដែលបានចូលមកដល់កម្ពុជាបន្តកើនឡើងជាលំដាប់រៀងរាល់ឆ្នាំ។ កំណើននេះត្រូវបានជំរុញដោយភ្ញៀវទេសចរអាស៊ី។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ ដោយជនជាតិអឺរ៉ុប អាមេរិចខាងជើង និងអូស្ត្រាលីក៏កំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរ។ ចំនួនអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសចិន និងឡាវបានកើនឡើង យ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុន ខណៈដែលអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសវៀតណាម ដែលធ្លាប់ឈរលំដាប់ទី១ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់មកឈរនៅលំដាប់ទី២វិញ។

The increase in arrivals from China are particularly signifcant. From January to July last year, tourist arrivals from China rose about 42.7 percent from the same period the year before, accounting for 635,000 visitors to the Kingdom. The total soared past one million by the end of last year. Continuous increases can largely be attributed to the government’s new “China Ready for Cambodia Tourism’’ policy.

គោលនយោបាយទេសចរណ៍ចិនសម្រាប់កម្ពុជាមានគោលបំណងនាំយកចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជា ឲ្យបាន ២ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។ ក្រសួងទេសចរណ៍ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរៀបចំ និងសម្របសម្រួលក្នុងជំហានដំបូង។ វិធានការទាំងនេះរួមមានការជំរុញនូវការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណយ័ន ការផ្តល់ជូនជម្រើសម្ហូបអាហារ និងការស្នាក់នៅ និងការផ្តល់ឱ្យប្រទេសចិនលើកស្លាកសញ្ញា និងឯកសារសម្រាប់ដំណើរការទិដ្ឋាការ។

ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក

Cambodia is also reaping benefts from domestic tourism, which has grown by an average of fve to seven percent in the last decade. By the end of last year, the number of domestic tourists reached 15 million. Figures were undoubtedly boosted by people taking trips to Siem Reap, Sihanoukville and other holiday destinations. Improvements in infrastructure and road accessibility between the key provinces has been one driving force behind these domestic tourism increases.

ភ្ញៀវទេសចរអន្ដរជាតិកំពូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ១.៤.៥ ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

នៅឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មថ្មី(IDP) របស់ខ្លួន។ គោលនយោបាននេះគឺដើម្បីដោះស្រាយ កង្វល់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងផលិតកម្មដែលមានជំនាញទាប និងតម្លៃទាប និងវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការពង្រីកសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ វិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះត្រូវធ្វើតាមរយៈការបង្កើនធនធានមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា។ គោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺដើម្បីបង្កើតឧស្សាហកម្មបែបទំនើបជាងមុន ដោយផ្តោតលើឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់ជំនាញ ដែលផ្ទុយពីការងារដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម។

គោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍រួចទៅហើយដូចជានៅជប៉ុន កូរ៉េ ថៃ វៀតណាម និងចិន។ សាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររោងចក្រផលិត បច្ចេកវិទ្យាធនស្រាលរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក៏កំពុងធ្វើការពង្រឹងនូវសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ដើម្បីសម្របសម្រួលទៅតាមប្រព័ន្ធថ្មីទាំងនេះ។

វិស័យឯកជននៅតែជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀត ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីជួយឲ្យគោលគោលនយោបាយទទួលបានភាពជោគជ័យ។

ឆ្នេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
Please select an option
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
Please select your preferred property locations.
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
Please select your preferred property types.
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
Please put your desired budget.
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង