ការវាយតម្លៃ

ត្រូវការការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមែនទេ? ទីនេះមានផ្តល់ជូន។

តាមរយៈ Realestate.Com.Kh ទម្រង់ពាក្យសុំវាយតម្លៃ (ខាងក្រោម) យើងអាចដាក់              អ្នកឲ្យទាក់ទងជាមួយអ្នកវាយតម្លៃឈានមុខគេនៅ កម្ពុជា ដែលសមនឹង              តម្រូវការរបស់អ្នក។

សម្រាប់ផ្ទះ ដីធ្លី ពាណិជ្ជកម្ម រោងចក្រ គ្រឿងម៉ាស៊ីននិង / ឬផ្សេងទៀត ដែលមានតម្រូវការវាយតម្លៃ គ្រាន់តែបំពេញ ទម្រង់បែបបទខាងក្រោម ហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកឯកទេសវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

Simply provide your details below and we'll arrange for a valuation manager to contact you shortly. It couldn't be easier! គ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវាយតម្លៃ ទាក់ទងអ្នកក្នុងពេលដ៏ខ្លី។ វាមិនងាយស្រួលទេ!

កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃឈានមុខគេ

DJW Testing Valuations Company

Great valuations coming your way

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: