១: អំពីកម្ពុជា

កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
១.៧ ដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក កម្ពុជាបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិយ៉ាងខ្លាំង និងទទួលបានប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន។ ពិសេសេជាងនេះទៅទៀត ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ី អាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)​​​​ នៅឆ្នាំ ១៩៩៩។ គម្រោងទាំងពីរនេះមាន បានជួយកាត់បន្ថយតម្លៃពន្ធ និងសម្រួលដល់ការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

លើសពីនេះទៀត កម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធពនុគ្រោះពន្ធទូទៅ (GSP) និងជាប្រទេសដែលពេញនិយមបំផុត (MFN) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានសិទ្ធិចូលទីផ្សារសំខាន់ៗ ដូចជានៅអាមេរិកខាងជើង កូរ៉េ និងអឺរ៉ុប។ ជាលទ្ធផលនៃការបានចូលរួមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តរជាតិជាច្រើន កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសមាជិិកពេញលេញនៅក្នុងទីផ្សារអន្ដរជាតិ។ ដោយសារតែកម្ពុជាជា "ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច" (LDC) ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់កម្ពុជានៅលើពិភពលោក ត្រូវបានគេបង្ករភាពងាយស្រួល ដោយការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម។ LDC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបំពេញនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗចំនួន ៤ គឺប្រាក់ចំណូលទាប (ក្រោម ៧៤៥ ដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យម) ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុក្រោម ៧៦ លាននាក់ ជាសេដ្ឋកិច្ចងាយរងគ្រោះ និងការជួយពង្រឹងធនធានមនុស្ស។

គម្រោងដែលបង្កើតឡើងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេស។ ទាំងនេះផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើន លើសពីដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ដូចជា៖ សិង្ហបុរី វៀតណាម និងថៃ។

១.៧.១ កម្ពុជានិងអាស៊ាន

ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ ១៩៩៩។ អង្គការពហុជាតិ ដែលមានប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន ១០ បានចូលរួម ជាកម្លាំងដ៏ធំមួយ ដែលមានគោលដៅសំខាន់ក្នុងការកសាងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំមួយ។ កម្ពុជាស្ថិតនៅ នៅលើចំណុចស្នូលនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងជាប្រទេសសំខាន់មួយដែលស្វាគមន៍ការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេស។ ដោយសារតែជាសមាជិកភាពនៅអាស៊ាន កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម សេរីអាស៊ាន (AFTA) ។

បង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២​ AFTA គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលុបបំបាត់តម្លៃពន្ធ ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ាន។

គោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើតចំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ។ អាស៊ានមានប្រជាជនរួមគ្នាចំនួនជាង ៦២៥ លាននាក់ ការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីបានបើកចំហជើងមេឃសម្រាប់កិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងដំបូង។

ដើម្បីដាក់ទំហំ និងសក្តានុពលនៃប្លុកនេះទៅក្នុងទស្សនស្របមួយ សហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំនៃចំនួនប្រជាជនតិចជាងអាស៊ាន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីផ្សារ អាស៊ាននៅមានភាពក្មេងខ្ចី និងមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចជាងទីផ្សារអឺរ៉ុប។ ដូច្នេះហើយទីផ្សារនេះនៅតែមានឱកាសធំធេង​ សម្រាប់កំណើន។នេះជាមូលហេតុចម្បងមួយ ដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពល​​​​ នៅលើពិភពលោក។

លើសពីនេះទៀត តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម សេរីអាស៊ាន (AFTA) កម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលក្រោម កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTAs) ផងដែរ ដែលអាស៊ានបានបង្កើតឡើងជាមួយប្រទេសកូរ៉េ ជប៉ុន ឥណ្ឌា ចិន អូស្រ្តាលី និងនូវែលសេឡង់ ថ្វីបើប្រទេសអាស៊ានផ្សេងគ្នានឹងអនុវត្ត AFTA ក៏ដោយពេលវេលាខុសគ្នាក៏ដោយ ជាពិសេសជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និងវៀតណាម។

វិនិយោគិននៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ានបន្តផ្តល់អាទិភាពដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសារលក្ខខណ្ឌវិនិយោគអំណោយផលដូចជា៖ តម្លៃដីទាប តម្លៃពលកម្មទាប ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ ភាពងាយស្រួល និងការចំណាយទាបសម្រាប់ការរស់នៅ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើនផលិតភាពការងារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ដែលនឹងអាចប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏មាន សក្ដានុពលរបស់បុគ្គលិក ដែលមានជំនាញខ្ពស់មកពីរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន ដូច្នេះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរ ភាពបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងការអប់រំ បន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការរក្សាកម្រិតផលិតភាពខ្ពស់ និងធានាថាកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងបាន។

១.៧.២ កម្ពុជា និងគោលនយោបាយ "ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ"

ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺជាគោលនយោបាយបរទេសមួយ ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ គោលនយោបាយនេះគឺមានលក្ខណៈ សេដ្ឋកិច្ច និងយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលមានគោលបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ីអឺរ៉ុបជាមួយអាហ្រ្វិក និងអូសេអានី ទាំងតាមរយៈផ្លូវដីគោក និងផ្លូវទឹក(សមុទ្រ)។ ជាសង្ខេប ផែនការនេះគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តយូរអង្វែងជាមួយគោលដៅនៃការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងការតភ្ជាប់ពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់។

ដោយសារតែគោលនយោបាយនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញ ហើយនឹងបន្តមើលឃើញកំណើនវិនិយោគដ៏សំខាន់​ដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជិតខាង។

ប្រទេសចិនបានកំណត់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១២៤ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការវិនិយោគ ដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ ធនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម រវាងចិន អាស៊ី អាហ្វ្រិក និងអឺរ៉ុប។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដោយសារតែគោលនយោបាយទាំងនេះ និងនយោបាយដ៏រឹងមាំ និងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលទាងពីរ ការវិនិយោគរបស់ចិននឹងនៅតែជា អ្នករួមចំណែកចម្បងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។

ថ្វីបើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហាក់ដូចជាមិនទាក់ទងផ្ទាល់នឹងអចលនទ្រព្យក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកថា ជាកត្តាសំខាន់បំផុត មួយសម្រាប់ជំរុញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ ជារឿយៗ វិនិយោគិនធ្វើការពិចារណាភាពរីកចម្រើន រយៈពេលវែង នៅពេលវាយតម្លៃគម្រោងណាមួយ។ បើគ្មានការអភិវឌ្ឍនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្សារភ្ជាប់គ្នា និងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនោះទេ នោះភាពរីកម្រើនរបស់កម្ពុជានឹងនៅតែមានកម្រិត។

ផែនទីបង្ហាញពីការគ្របដណ្តប់ និងទិញដៅរបស់គោលនយោបាយ ខ្សែមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ
១.៨ ការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅដំណាក់កាលមួយ ដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រោងនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង ការរៀបចំត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ និងនយោបាយសម្ព័ន្ធមិត្ត​ ដែលបង្ហាញថាប្រជាជនកំពុងមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេង ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនេះ។ ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ថា ជាកត្តាជំរុញសម្រាប់អនាគត នៃការអភិវឌ្ឍ វិស័យសំខាន់ៗដូចជា៖ វិស័យទេសចរណ៍ និងការបន្តជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសកាន់តែច្រើន។

១.៨.១ ជើងហោះហើរ អាកាសយានដ្ឋាននៅកម្ពុជា

Cambodia has increased the number of direct air routes which connect it to the rest of the world. This growth accounted for a total of 2,704,367 international arrivals into Cambodia’s airports in 2016, which rose to 4.2 million last year. This fgure is anticipated to rise by 20 percent over the course of this year, breaking the threshold of fve million airport arrivals. An estimated 150 direct fights provide service to the Kingdom. Three years ago there were only 50.

ជើងហោះហើរក្នុងស្រុករវាងខេត្តសៀមរាប ភ្នំពេញ និងក្រុងព្រះសីហនុបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយផងដែរ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

នៅឆ្នាំនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ហើយការស្ថាបនាព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយនៅខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្តើម។ ក្រោយបញ្ចប់គម្រោងនេះ វានឹងអាចទាញយកភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ ១០ លាននាក់ឲ្យចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

ផែនទីបង្ហាញពីទីតាំងនៃព្រលានយន្តហោះនៅកម្ពុជា

នៅខែមករា រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសព្រលានយន្តហោះតម្លៃ ១.៥ ពាន់លានដុល្លារ ដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ៣០ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ។​ គម្រោងថ្មីនេះគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី​ ២,៦០០ ហិចតា ដែលនឹងក្លាយជាព្រលានយន្តហោះធំជាងគេទី ៩ នៅទូទាំងពិភពលោក។ ទោះយ៉ាងណាពត៌មានលំអិតទាក់ទងនឹងព្រលានយន្តហោះនេះចេញជាបន្តបន្ទាប់។ ព្រលានយន្តហោះនេះមានទំហំត្រឹមតែ ៤០០ ហិចតាប៉ុណ្ណោះ។ គម្រោងថ្មីនេះបង្ហាញពីលើសក្តានុពលទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកវិនិយោគជាច្រើន។

១.៨.២ ផ្លូវ

The total length of roads in Cambodia measured 47,263 kilometers at the end of 2016, 74 percent of which were classifed as rural and provincial roads. The government has announced plans to upgrade and repair an additional 5,150 kilometers of rural roads by the end of this year.

Map showing locations of major highways in Cambodia

In January, a major MoU between Cambodia and China was signed regarding investment into an expressway between Phnom Penh and Sihanoukville. The route would be key for transit, linking the capital with the country’s only deep sea port. It seems that infrastructure upgrades are a priority for investment partners such as China.

Many other major road developments commenced construction in the capital last year, include a $57 million bridge project across the Mekong River, and the restoration of National Road 11, which runs from the Kingdom’s Prey Veng province through Phnom Penh. These road developments, when completed, will be a major step in improving accessibility through heavily utilised road areas.

October of last year saw another major investment in roads from the Asian Development Bank, which approved a loan of $70 million to go towards improvements in Siem Reap, Prey Veng, and along the greater Mekong sub-region’s “Southern Economic Corridor’’.

1.8.3 Sea

Sihanoukville hosts Cambodia’s only deep sea port, however a major river port also exists in Phnom Penh. Other passenger and freight ports are under construction in Kampot, Kep and Koh Kong provinces.

Occupying approximately 125 hectares, Sihanoukville Autonomous Port was constructed in 1956 and started operations in 1960. Currently, the port has eight terminals with a total length of 1,330 meters and is equipped with modern cargo-handling equipment.

Containers prepared for loading at a Cambodian port

Over the last fve years, the amount of container throughput increased by an average of 11 percent per year. In 2015, the port generated a total revenue of $49 million, an increase of almost 18 percent from the $9 million generated the year before.

The Royal Government of Cambodia has recently designated the port as an industrial development zone. This port has seen great potential in expanding the trade between Cambodia and other countries in Asean, the Asia-Pacifc rim and the rest of the world.

Sihanoukville Autonomous Port’s initial public ofering netted nearly $27 million for the purchase of land and equipment to expand and upgrade port facilities and infrastructure.

Three major port upgrades are currently underway, namely: the Multipurpose Terminal Development Project, New Container Terminal Project and the Tourism Terminal Project.

With the proposed new port upgrades in Sihanoukville, larger carriers are able to deliver goods directly to major economic centers and ship them abroad at a lower cost. The direct port connection to Cambodia will be another catalyst for economic development as it greatly reduces costs of import and export, and will remove reliance on neighbouring ports.

1.8.4 Rail

Further infrastructure initiatives such as the “Sky Railway’’, linking downtown Phnom Penh to the international airport, will be a frst in the nation after it is constructed in the coming years. This should also assist with a growing issue of trafc congestion across the city.

Trains running on the Cambodian railway network

Recently, a passenger train service from Phnom Penh to Sihanoukville has been reopened. These routes are supplementing the industrial lines that are already fully operational.

Train links to Bangkok via Poipet border are also nearing completion, under the contract of Royal Rail, a part of the Royal Group of Companies.

1.8.5 Oil & Gas Oil extraction platform off the Cambodian coast

Oil and gas exploration in Cambodia is slated to start next year of the coast of Sihanoukville, where substantial oil and gas reserves are believed to be present. This exploitation is also set to boost logistics investment dramatically in the near future. Singapore-based KrisEnergy Group has signed an agreement with the Cambodian Government setting the framework for the long-awaited exploitation of the country’s Block A oil field.

Exploration of Block A led to commercial discovery, meaning several viable petroleum deposits were found. Block A spans 4,709 square kilometers and is reported to contain an estimated seven million barrels of oil and three to five trillion cubic feet of natural gas.

1.8.6 Internet Penetration

Cambodians are also entering the global community en-masse through technology, namely through dramatic strides in internet connectivity.

Currently, Cambodia has over seven million internet users, which amounts to nearly half the population. This is growing dramatically year after year.

Global trends and information are extremely quick to enter Cambodian society due to this fast uptake of technology. This is particularly relevant in terms of real estate, as Realestate.com.kh’s Consumer Sentiment Survey showed 72 percent of respondents looking for a rental, purchase or investment property would start their search online.

Young people at a local trade exhibit

Social media has frmly entrenched itself into Cambodia’s society, with Facebook as the leading platform. In the second quarter of last year a total of 4.8 million people were active users, which is a growth of 1.4 million from the previous year.

1.9 POLITICAL LANDSCAPE
1.9.1 Political History

Despite a tumultuous political history which included civil war and the tragic Khmer Rouge era, the Kingdom operates as a constitutional monarchy. King Norodom Sihamoni is the head of state, despite not exercising any executive power over the country. The prime minister is appointed by the King as a representative of the party holding the majority of seats in the National Assembly. The Council of Ministers (Cabinet) is formed by members of the governing party.

Prime Minister Hun Sen has been serving in his post for over 30 years, and is the leader of the Cambodian People’s Party (CPP). He is currently the longest standing non-royal leader in Southeast Asia. He retains a strong level of support from a large network of business leaders in the region due to the Kingdom’s strong economic growth and his management of the nation’s police and military.

Despite the absence of the county’s main opposition party, the Cambodia National Rescue Party, and the jailing of its leader Kem Sokha, the national election in July of 2018 saw a large turnout and the CPP managed to take all 125 seats in parliament.

1.9.2 Political Stability

After the national election in 2008, the Kingdom experienced something of an economic crisis. Any impacts of the ballot were exacerbated by economic troubles going on around the globe. It’s no surprise that the local real estate industry took a hit. Many major international investors left the market and domestic property transactions declined as well. Luckily, the downturn didn’t last long. Cambodia soon revived its domestic economy and growth has hovered around seven percent nearly every year.

The vote in 2013 was accompanied by protest over the national minimum wage, especially for the garment industry, which employs the bulk of the country’s labourers. After 2013, however, minimum wage increased, as did FDI rates which stabilised the economy. surrounding the previous two elections, 2018 was a steady year for investor confdence and overall stability. International media previously speculated about the impacts of the election on the economy, but nothing out of the ordinary has been seen within the real estate market.

From an investment perspective, the government has provided a predictable and supportive environment for foreign investors. Industry insiders have speculated that the CPP-led government will continue its streak of delivering economic expansion.142 Furthermore, land prices are expected to increase steadily in the months following the formation of the new government.

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
Please select an option
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
Please select your preferred property locations.
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
Please select your preferred property types.
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
Please put your desired budget.
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង