រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Tonle Bassac

Call Agent - ដីឡូវីឡាព្រីន(ពីរឡូ)សម្រាប់លក់នៅ បុរីឧទ្យានបាសាក់ / Villa Plot For Sale in Garden Bassac City, Chamkamorn, Phnom Penh

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Sidara Chhay
+855 89 777 309

Contact Agent - ដីឡូវីឡាព្រីន(ពីរឡូ)សម្រាប់លក់នៅ បុរីឧទ្យានបាសាក់ / Villa Plot For Sale in Garden Bassac City, Chamkamorn, Phnom Penh

Call Agent - LAND FOR SALE LOCATED IN TONLE BASSAC

Contact Agent - LAND FOR SALE LOCATED IN TONLE BASSAC

Call Agent - Good for building, Condo, Hotel, School and Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Sokeang Van
012 979 955

Contact Agent - Good for building, Condo, Hotel, School and Apartment

Call Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Call Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Poun Buntheng
+855 99 353 588

Contact Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Call Agent - Commercial Site for sale or rent on Monivong

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Rentals Team
+855 15 831 110

Contact Agent - Commercial Site for sale or rent on Monivong

Call Agent - ដីលក់ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាក់

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Peng Khomsong
+855 78 600 600

Contact Agent - ដីលក់ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាក់

Call Agent - Land For Sale In Tonle Bassac

2, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Peng Khomsong
+855 78 600 600

Contact Agent - Land For Sale In Tonle Bassac

Call Agent - Commercial Land for sale in Prime location Khan Chamkarmon

Contact Agent - Commercial Land for sale in Prime location Khan Chamkarmon

Call Agent - ដីលក់នៅជិតផ្លូវ60ម៉ែត្រ ទំហំ 1,000ម៉ែត្រការ៉េ!!!

Hun Sen Blvd(60m Blv Hun Sen Blvd(60m Blvd), Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

កែវ ប៊ុនណា
010355956

Contact Agent - ដីលក់នៅជិតផ្លូវ60ម៉ែត្រ ទំហំ 1,000ម៉ែត្រការ៉េ!!!

Multi property enquiry