+855 92 92 1000
Logo

ទីតាំង ដង្កោរ

ទីតាំង ដង្កោរ
ទីតាំង ដង្កោរ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទិញ
ទិញ$91K - $347K
ជួល
ជួល$650 - $4K
សំរាប់លក់
សំរាប់លក់366 ទំព័រដើម
សំរាប់ជួល
សំរាប់ជួល93 ទំព័រដើម

អចលនទ្រព្យនៅ ដង្កោរ


សង្កាត់ ក្នុង ដង្កោរ