594 អចលនទ្រព្យ

residential កាកាប, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
7
3
144m2
$220,000
residential ឱរ៉ាល់, កំពង់ស្ពឺ
residential ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$1,100,000
residential ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
$380,000
residential កែប, កែប, កែប
$280
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$1,660
residential ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$3,500
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$1,500
residential បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$1,700
residential ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
$700
residential បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$2,500
residential បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$3,500

ភ្នាក់ងារ

KEY REAL ESTATE

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ KEY REAL ESTATE

ទាក់ទង KEY REAL ESTATE

SREANG CHANDARA

78 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SREANG CHANDARA

ទាក់ទង SREANG CHANDARA

BREB SOMOEURN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ BREB SOMOEURN

ទាក់ទង BREB SOMOEURN

KEY ADMINISTRATOR

53 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ KEY ADMINISTRATOR

ទាក់ទង KEY ADMINISTRATOR

SOR PHEARUN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SOR PHEARUN

ទាក់ទង SOR PHEARUN

ENG EKPUTHI

25 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ ENG EKPUTHI

ទាក់ទង ENG EKPUTHI

1234567 CHHENG CHHAYHONG

4 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ 1234567 CHHENG CHHAYHONG

ទាក់ទង 1234567 CHHENG CHHAYHONG

RECEPTIONIST

322 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ RECEPTIONIST

ទាក់ទង RECEPTIONIST

SORN SEAP

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SORN SEAP

ទាក់ទង SORN SEAP

TOUCH BIN BEAKNA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ TOUCH BIN BEAKNA

ទាក់ទង TOUCH BIN BEAKNA

OUK MINEA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ OUK MINEA

ទាក់ទង OUK MINEA

SEAK NEARDEY

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SEAK NEARDEY

ទាក់ទង SEAK NEARDEY

CHHORN VANTHA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ CHHORN VANTHA

ទាក់ទង CHHORN VANTHA

KHUN POHAV

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ KHUN POHAV

ទាក់ទង KHUN POHAV

MEN MAKARA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ MEN MAKARA

ទាក់ទង MEN MAKARA

SIV SOVATH

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SIV SOVATH

ទាក់ទង SIV SOVATH

TON CHAMREAUN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ TON CHAMREAUN

ទាក់ទង TON CHAMREAUN

SOMRONG SOVANNARA

45 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ SOMRONG SOVANNARA

ទាក់ទង SOMRONG SOVANNARA

HORM SREYKHECH

32 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ HORM SREYKHECH

ទាក់ទង HORM SREYKHECH

CHHEL CHHY

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ CHHEL CHHY

ទាក់ទង CHHEL CHHY

CHHUON CHHY Y

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ CHHUON CHHY Y

ទាក់ទង CHHUON CHHY Y

NOM PHEARUM

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ NOM PHEARUM

ទាក់ទង NOM PHEARUM

KEVIN LIM

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ KEVIN LIM

ទាក់ទង KEVIN LIM

Lonh VANNA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Lonh VANNA

ទាក់ទង Lonh VANNA

អំពី Key Real Estate Cambodia

KEY Real Estate Co. Ltd.[“KEY”], founded in 2010 by professional local and returnee Cambodians, is a fully licensed real-estate company offering full-fledged real-estate services to corporate, institutional and individual clients in Cambodia.
Emerged from the global financial crisis as a humble startup local real-estate firm, we have made steady and continuing progress in our real-estate business journey and have achieved remarkable milestones, from business startup stage in 2010 with a handful of employees transforming into a leading real estate company with sustainable growth and expansion despite the spillover effect of the global financial crisis and strong competitions in the real estate industry.
As one of the leading real estate companies in Cambodia with years of proven business track record, we pride ourselves being a recipient of the prestigious 2018 real estate award, a recognition at national and regional level, which significantly endorsed our remarkable business achievements.
Headquartered in Phnom Penh capital, we have expanded our operation nationwide with established presence and branch networks in the major provinces in Cambodia including Sihanoukville (Kompong Som), Siem Reap, Battambang and Kampong Cham. Our extensive networks enabled us to provide our individual and corporate clients and partners with ample convenience, efficiency, and cost-effectiveness particularly in property valuation and agency services. We will continue to expand our branch networks to other potential provinces in Cambodia as well as overseas. Our achieved milestone laid strong business foundation for further growth, whose agenda is guided by ambitious but prudent vision and mission.
Vision
We envision ourselves to be the leading real estate service provider of choice in Cambodia and beyond.
Mission
We are committed to consistently provide ethical and professional real estate solutions to individual and corporate customers as well as investors who seek premium real estate services at locally competitive prices.
Corporate Value
At KEY, we embrace “Customer First” as our core value and emphasize professionalism, ethical business practice, and strong corporate governance. We balance caution with diligence and evaluate all potential opportunities with pragmatism. We believe that a respected company does not only thrive in achieving profitable margins but is also one that builds long-lasting win-win relationships/partnership with its clients and business partners.

Cambodia Real Estate Awards 2018

Key Real Estate Cambodia have displayed a very high level of competency in all types of valuation and appraisal activities. Key Real Estate were seen to have an impressive list of clients which is testament to the quality of their services. Congratulations to Key Real Estate, the 2018 Local Valuation Company of the Year.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. ការកំណត់ប្រវត្តិភ្នាក់ងារ.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។