+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 16
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អគារសម្រាប់ជួលរឺលក់ប្រញាប់!
អាគារ
$3,800 ក្នុងមួយខែ
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 9 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
ឃ្លាំង សម្រាប់ ជួល នៅ ព្រែកលៀប
ឃ្លាំង
$3,500 ក្នុងមួយខែ
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)