កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង Wat Phnom

បានរកឃើញ 15 ពាណិជ្ជកម្ម in Wat Phnom, Daun Penh, and others

BUNNY-BAR- ST-104 FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$30,000
1 140m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $30,000. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BUNNY-BAR- ST-104 FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Location Guesthouse at Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$1 $1/m2
38 2
Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $1. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Location Guesthouse at Phnom Penh

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

SHK Island Real Estate
+855968186415

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

CHEAP BAR - QUICK SALE - WAT PHNOM

ផ្សេងៗ  
$10,500
2 220m2
Daun penh, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $10,500. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CHEAP BAR - QUICK SALE - WAT PHNOM

Daun penh, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

ហាងលក់រាយ  
$45,000
2 2 200m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ហាងលក់រាយ សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $45,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A Phnom Penh culinary institution for sale ($23,000 neg)

ផ្សេងៗ  
$23,000
5 5 360m2 N
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Sadly, this delightful and characterful French restaurant business is now on the market as ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A Phnom Penh culinary institution for sale ($23,000 neg)

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel

សណ្ឋាគារ  
$80,000
15 15 1300m2 N/E
79 Sisowath Quay, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $12,355. . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel

79 Sisowath Quay, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Justin Murphy
0962436300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

ភោជនីយដ្ឋាន  
$250,000
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh សម្រាប់ នៅ Kamrien...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel with land next to Night Market!

សណ្ឋាគារ  
$1,970,000
12 12
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land & Business in Prime Tourist location សម្រាប់ នៅ Daun Penh, P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel with land next to Night Market!

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
POA
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
House for rent in Daun Penh, was built on high ground, there are no flood, foreigners walki...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for rent in Daun Penh

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business Multi task for sale in Daun Penh on the corner

ហាងលក់រាយ  
POA
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Business Multi task for sale in Daun Penh on the corner, Good location, located in resident...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business Multi task for sale in Daun Penh on the corner

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។