កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ដី សំរាប់ជួល ក្នុង Wat Phnom

បានរកឃើញ 8 ដី សម្រាប់ Rent in Wat Phnom, Daun Penh, and others

Land For Rent in Daun Penh

ដី  
$50,000
3800m2 3800m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Sale​ at Wat Phnom,Sale price: $10,000,000 (negotiate) Land size: 2300sq

ដី  
$10,000,000 $10,000,000/m2
2300m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale​ at Wat Phnom,Sale price: $10,000,000 (negotiate) Land size: 2300sq

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for rent Land size: 2100 sqm Rental price: $15,000 per month

ដី  
$15,000 $15,000/m2
2100m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent Land size: 2100 sqm Rental price: $15,000 per month

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for rent,Near Wat Phnom Rental price: $ 14000 per month Land size: 38m x 40m

ដី  
$14,000 $14,000/m2
1520m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent,Near Wat Phnom Rental price: $ 14000 per month Land size: 38m x 40m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for rent,Rental price: $ 1200 per month Land size: 9m x 22m

ដី  
$1,200 $1,200/m2
198m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent,Rental price: $ 1200 per month Land size: 9m x 22m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for rent near Wat Phnom Size: 3800 sqm,Rental price: $ 25000/month negotiated

ដី  
$25,000 $25,000/m2
3800m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent near Wat Phnom Size: 3800 sqm,Rental price: $ 25000/month negotiated

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land for rent,Near Wat Phnom Land size: 38m x 40m Rental price: $12000 per month

ដី  
$12,000 $12,000/m2
1520m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent,Near Wat Phnom Land size: 38m x 40m Rental price: $12000 per month

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land and Building for rent on St.Monivong Blvd Size: 16mx35m Rental Price: $16000 per month

ដី  
$16,000 $16,000/m2
384m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land and Building for rent on St.Monivong Blvd Size: 16mx35m Rental Price: $16000 per month

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។