+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 962
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ចតុមុខ
អាផាតមិន
សួរអំពីតម្លៃ ក្នុងមួយខែ
Properties Dabest , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ វត្តភ្នំ
អាផាតមិន
$2,600 ក្នុងមួយខែ
Dabest Properties, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd