+855 92 92 1000
អូរចារ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង
អូរចារ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

អាផាតមិនសម្រាប់ជួល ក្នុង អូរចារ

អូរចារ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

$300

Semi-Permanent House For Rent

rental សម្រាប់ ជួល នៅ Ou Char, Battambang, Battambang, Cambodia ជាមួយ .

.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ ដោយចុចនៅលើប៊ូតុង “សំណួរ” ឬ “អ៊ីម៉ែលភ្នាក់ងារ” ឬចុចលើប៊ូតុងលេខទូរសព្ទដើម្បីបង្ហាញ លេខទូរសព្ទ និងហៅទូរសព្ទចេញ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចរក្សាអចលនទ្រព្យនេះទុក ដើម្បីមើលពេលក្រោយទៀត។​

Loading...
Loading...