កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Wat Phnom

បានរកឃើញ 113 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Wat Phnom, Daun Penh, and others

2 Bedrooms Apartment For Rent In Daun Penh Area

អាផាតមេន  
$800
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent In Daun Penh Area

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

រចនា
0962443803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Daun Penh ~ $650 / month ~ One Bedroom Apartment for rent

អាផាតមេន  
$650
1 1 1
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Daun Penh ~ $650 / month ~ One Bedroom Apartment for rent

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Century 21 Golden Realty
+855715555588

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$1,500
2
Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

STUNNING LOFT APARTMENTS - FOR RENT - WAT PHNOM

អាផាតមេន  
$650
2 1 96m2 2
21 Cnr of Street 61 and St 88, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - STUNNING LOFT APARTMENTS - FOR RENT - WAT PHNOM

21 Cnr of Street 61 and St 88, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

STUNNING LOFT APARTMENTS - FOR RENT - WAT PHNOM

អាផាតមេន  
$600
2 1 96m2 1
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - STUNNING LOFT APARTMENTS - FOR RENT - WAT PHNOM

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Large fully renovated Colonial apartment for sale Wat Phnom (price on application)

អាផាតមេន  
$150,000
2 2 125m2 3 N
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This fully renovated Colonial apartment for sale in Phnom Penh’s emerging CBD, Wat Phnom a ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Large fully renovated Colonial apartment for sale Wat Phnom (price on application)

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District

អាផាតមេន  
$600
1 1
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District

អាផាតមេន  
$550
1 1
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Khmer-Style 1-Bedroom Apartment in Central Business District

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Khmer-Style 2-Bedroom Apartment in Central Business District

អាផាតមេន  
$1,200
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Khmer-Style 2-Bedroom Apartment in Central Business District សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Khmer-Style 2-Bedroom Apartment in Central Business District

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

MODERN RENOVATED APARTMENT - FOR RENT - STREET 108

អាផាតមេន  
$700
2 1 58m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - MODERN RENOVATED APARTMENT - FOR RENT - STREET 108

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Suon THEA
+855 23 214 322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។