+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 683
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់ និង ជួល អាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ផ្ទះ
$500 ក្នុងមួយខែ
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនJ&R 168 Property Development.,co.ltd
None
អាផាតមិន
$1,500 ក្នុងមួយខែ
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd