+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 956
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ទន្លេបាសាក់
អាផាតមិន
$500 ក្នុងមួយខែ
PROPERTIES DABEST, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងរាំង
អាផាតមិន
$380 ក្នុងមួយខែ
PROPERTIES DABEST, បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd