+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 12495
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ កែប
អាផាតមិន
$59,500
កែប, កែប, កែប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនHippo Realty and Investment
DABEST PROPERTIES: ផ្ទះវីឡាលក់បន្ទាន់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប- សង្កាត់សាលាកំរើក
វីឡា
$180,000
PROPERTIES DABEST, សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd