+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 12498
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ៧ មករា
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$3,174,449
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ម៉ោង មុនCBRE
awardaward
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងត្របែក
ខុនដូ
$47,000
បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Fuji Realty