+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 12495
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ កែប
អាផាតមិន
$155,000
កែប, កែប, កែប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនHippo Realty and Investment
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ បាក់ខែង
ដី
$2,000,000
បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនFive Key Realty